Early Years, Educational Resources Available, Our School

L-Aġenżija Nazzjonali Tal-Litteriżmu.

Bi pjaċir inħabbru li għadna kif ġejna provduti b’aktar kotba 📘📗📚 kbar u żgħar u leħħiet mill-isbaħ għall-għalliema u l-istudenti fis-snin bikrin 🌟 Grazzi 🙏L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

We are glad to announce that we have just been provided with a good number 📘📗📚 of big and small books and eye-catching flash cards for students and educators in the early years 🌟 Thank you 🙏 National Literacy Agency.

Teaching Staff

Teaching Staff

Kindergarden Educators

 • Ms. F. Agius
 • Ms. L. Abela
 • Ms. M. Debono
 • Ms. S. Cremona
 • Ms. M. Zahra
 • Ms. M. V. Caruana
 • Ms. S. Mohammed
 • Ms. K. Zahra
 • Ms. D. Mizzi
 • Ms. R. Psaila

Primary Educators

 • Ms. L. Camilleri
 • Ms. M. Borg
 • Ms. S. Scicluna
 • Ms. R. Vella
 • Ms. E. M. Fenech
 • Ms. R. Gatt
 • Ms. M. Galea
 • Ms. M. Magro
 • Ms. R. Debattista
 • Ms. C. Zammit Cilia
 • Ms. T. Tabone
 • Ms. S. Mifsud
 • Ms. L. Vella
 • Ms. M. Catania

Complimentary Teachers

 • Mr. E. Busuttil

PSCD Teacher

 • Ms. M. Micallef
 • Ms. E. Vassallo

Art Teacher

 • Ms. R. Borg Agius

Physical Education Teachers

 • Mr. L. Bellizzi

Learning Support Educators

 • Ms. A. Carabott
 • Ms. R. Brincat
 • Ms. G. Schembri
 • Ms. M. Ellul
 • Ms. L. Delia
 • Ms. S. Bonnici
 • Ms. A. M. Attard
 • Ms. S. Abela
 • Ms. J. Galea
 • Mr. G. Grech
 • Ms. L. Pullicino Cassar
 • Ms. M. Micallef
 • Ms. N. Calleja
 • Ms. C. Procida Galea
 • Ms. C. Mifsud
 • Ms. K. Cassar
 • Ms. B. Cardona
 • Ms. R. Camilleri
 • Ms. M. Mifsud
 • Ms. C. Agius
 • Mr. C. Camilleri
 • Ms. T. Camilleri
 • Ms. J. Attard
 • Ms. M. Zerafa
 • Mr. D. Bonnici
 • Ms. S. Mifsud
 • Ms. N. Mallia
 • Ms. A. Cauchi
 • Ms. M. Piscopo
 • Ms. S. D’Emanuele
 • Ms. D. Vella
 • Ms. D. Aber
School Council

School Council

 • President
 • Secretary
  • Mr. Randall Raymond Cilia
 • Members
  • Parent / Guardian – Ms. Denise Zammit Cacciattolo
  • Parent / Guardian – Ms. Natasha Vella
  • Parent / Guardian – Ms. Mariella Camilleri
  • Educator 1 – Ms. Michela Catania
  • Educator 2 – Ms. Leanne Vella
  • Educator 3 – Ms. Natalie Calleja