Early Years, Educational Resources Available, Our School

L-Aġenżija Nazzjonali Tal-Litteriżmu.

Bi pjaċir inħabbru li għadna kif ġejna provduti b’aktar kotba 📘📗📚 kbar u żgħar u leħħiet mill-isbaħ għall-għalliema u l-istudenti fis-snin bikrin 🌟 Grazzi 🙏L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

We are glad to announce that we have just been provided with a good number 📘📗📚 of big and small books and eye-catching flash cards for students and educators in the early years 🌟 Thank you 🙏 National Literacy Agency.